Tilføjet til kurven

Fortsæt med at handle Vis kurv

Handelsbetingelser

På denne side vil du KUN finde handelsbetingelser for handle med Nemdele ApS. Du kan ikke finde den enkelte virksomheds handelsbetingelser her.

Når du køber i webshoppen handler du altså ikke med de enkelte autogenbrugere, men gennem et fælles selskab Nemdele ApS. 

Det er handlebetingelserne her som er gældende for alle vare købt online gennem Nemdele.dk´s webshop.

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser med private

1.Betaling og Levering:

 • Alle anførte priser er i danske kroner inkl. 25 % moms og ab lager. Til vareprisen tillægges forsendelse omkostninger efter hvor stor varen er- se ordrebekræftelse og efterfølgende faktura.
 • Beløbet trækkes først på kontoen, når varen er afsendt fra os.
 • Forsendelsesomkostninger:
  Autogenbruget/ ophugget sender pakker med Post Danmark eller fragtmand. Prisen varierer pga. pakke størrelsen, se ordrebekræftelse og efterfølgende faktura, eller kontakt os på mail for forespørgsel på fragt prisen.

 

 • Når du bestiller en vare på hverdage inden kl 13.00 vil du modtage pakken næste dag. Vi afmontere og afsender varen samme dag. Ved bestilling i weekender og på helligdage behandles ordren førstkommende hverdag.
 • Ved bestilling angiver du den adresse, som du ønsker at modtage varen på. 

2. Transportskader:
Bemærk: Det er altid modtageren, som skal reklamere ved transportskader!

 • Undersøg straks ved modtagelsen af dine varer om emballagen har lidt overlast og om indholdet er intakt.
 • Ved skade skal du omgående henvende dig til det transportselskab, der har haft ansvaret for transporten. Skjulte skader skal anmeldes senest dagen efter modtagelsen af varerne.
 • BEMÆRK du skal IKKE kvittere for modtagelsen, hvis varerne ser ud til at være skadet under transporten.
 • Firmaerne har ikke mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis du blot returnerer varerne til os. Vi erstatter derfor IKKE sådanne varer.
 • For nat levering med TNT skal evt. transport skader anmeldes inden kl. 12

3. Ekspeditionsfejl og modtagelseskontrol.
Hvis det leverede ikke svarer til ordrebekræftelsen, skal vi have besked inden 8 dage efter modtagelsen af varerne, da det ellers vanskeliggør efterforskningen. Bliver vi ikke kontaktet indenfor 8 dage, betragtes ordren som korrekt leveret.

Kunden skal kontrollere, at de leverede varer er i overensstemmelse med de bestilte varer, inden de monteres eller sendes til maler. Vi refunderer ikke ekstra omkostninger i forbindelse med montering/demontering eller maling af fejlleverede eller fejlbestilte varer.

4. Reklamationsret:

Ved reklamation, kontaktes Nemdele. Der oplyses årsagen til reklamationen og efter aftale repareres varen eller sendes retur.

Der skal specielt gøres opmærksom på, at eventuelle udbedringsarbejder aldrig påbegyndes, før de er accepteret af sælger.

Da alle varerne er unikke, der findes ikke 2 ens brugte reservedele mht. stand, årgang og km. kan man ikke forvente at få en vare ombyttet, men firmaerne bestræber sig på at løse alle reklamationer til kundens bedste.

Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt.

Reklamationsretten gælder kun fejl og mangler, der fandtes på varen ved leveringen, og omfatter ikke løsdele, der medfølger uden beregning. For motorer er som løsdele at regne: kobling, turbo, brændstofpumpe, vandpumper og dysser.

Monteringsvejledning medfølger ikke.

Der medfølger motorcertifikat på brugte motorer, som bør læses inden monteringen.

Alle motorer er påmonteret varmesensorer hvis indikator smelter, hvis motoren overophedes. Dette kan f.eks. ske ved konkurrencekørsel eller mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. ved kørsel uden vand eller olie. Er varmesensorens indikator smeltet bortfalder reklamationsretten.

Fortrydelsesret:

Du har 14 dage til at meddele os at du har fortrudt købet og herefter 14 dage til at sende retur til os. 

Varen skal returneres i samme stand og mængde, kontakt altid Nemdele inden returneringen, da det ellers vil vanskelig gører sporingen af delen og udbetalingen af pengene til dig.

Fragt krediteres ikke medmindre varen er defekt, eller fejl leveret.

5. Emballering:
Reservedele kan være meget følsomme overfor stød og statisk elektricitet, så korrekt emballering er nødvendig. Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvordan en vare skal emballeres korrekt, så kontakt os inden du sender varen. I yderste tilfælde kan en kunde gøres erstatningspligtig, hvis en vare sendes uforsvarligt.

6. Generelle betingelser:
Alle kontrakter indgås på dansk.

7. Ansvarsbegrænsning og forbehold:
Der tages forbehold for prisstigninger, force majeure, afgiftsændringer, valutaændringer, udsolgte/udgåede varer og tastefejl.

Vi påtager os intet ansvar som følge af købers retsforhold overfor tredjemand. I det omfang det firma der er handlet med er ansvarlig overfor køberen, er deres ansvar begrænset til direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab, såsom følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, omlakering, monterings- og demonteringsomkostninger med mere.

Vi påtager os intet ansvar for, at produkter købt hos os, virker sammen med produkter købt andetsteds. Ved evt. reklamationsreparation hvor fejlen viser sig at være inkompatibilitet mellem produkt købt hos Nemdeles medlemmer og et produkt købt hos en anden forhandler, vil varen blive betragtet som 100 % O.K. og vil blive behandlet efter vore reklamationsbestemmelser.

8. Fortrolige oplysninger

Vi hverken videregiver eller videresælger disse oplysninger til 3.die-mand, ligesom vi ikke efterfølgende anvender disse oplysninger til udsendelse af reklamemails (såkaldt SPAM)..

9. Lovvalg og værneting:
Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole. Evt. retssager vedr. det leverede skal foregå i sælgers retskreds.

Salgsbetingelser for B2B handel

BETALING/LEVERING

Alle priser er uden moms og Ab-lager. Vi forbeholder os ret til prisændringer uden varsel.

Betalingsbetingelser fremgår af faktura forsiden. Ret til ændringer forbeholdes.

Ved overskridelse af betalingsfristen debiteres rente med 2 % pr. påbegyndt måned. Ret til ændringer forbeholdes.

Alle forsendelser sendes med fast fragtpris, ifølge fragttariffen fastsat af transportørerne.

EKSPEDITONSFEJL SKAL REKLAMERES INDEN 8 DAGE

Husk at kontrollere rigtigheden af den leverede vare, da der ikke betales for eventuel omskiftning eller lakering af en eventuelt forkert leveret vare, da de fleste bestillinger sker pr. telefon og kan være årsag til eventuelle fejl og misforståelser.

Brugte reservedele skal inden montering kontrolleres for eventuelle fejl og mangler.

Motorer + Top er monteret med varmecensor, der ved overophedning smelter, hvilket kan få betydning ved eventuelle reklamationer.

Motor og Gearkasse bliver altid afsendt uden olie. Returmotorer og gearkasser skal være aftappet for olie. Evt. oliespild vil være afsenders ansvar og vil være erstatningspligtig.

TOPSTYKKER

Følgende SKAL kontrolleres inden montering af topstykke:

- Kontrolleres for revner (evt. trykprøves).

- Kontrolleres for skævheder (evt. plan slibes).

- Evt. ventiler kontrolleres (evt. slibes).

- Evt. knastaksel/vippearme m.m. kontrolleres.

- Evt. dyser og el komponenter kontrolleres.

- Topstykket rengøres ud- og indvendigt inden montering.

Ovenstående kontrol foretages på købers regning, såfremt andet ikke er aftalt.

Trykprøvning betales af sælger såfremt topstykket er defekt, dog max kr. 500,-.

Monteres topstykket uden trykprøvning, dækkes arbejdsløn ikke ved reklamation.

REKLAMATION

Hvis der er andet end 6 måneders reklamations-/ombytningsret uden betalt arbejdsløn vil dette fremgå af faktura forsiden.

VED REKLAMATIONER SKAL SÆLGER GODKENDE REKLAMATION INDEN ARBEJDET PÅBEGYNDES, ELLERS

BORTFALDER REKLAMATIONSRETTEN.

Al reklamation vedr. forsendelse skal anmeldes til befragter ved modtagelse af varen, ellers er der ingen reklamationsret.

Vi forbeholder os ret til, så vidt muligt at udvælge reparatør, hvor reklamation vil blive udbedret, med reservedele leveret af sælger.

Reklamationssager vil blive behandlet hurtigst muligt, men vi beder om, at der udvises tålmodighed da reklamationer som regel inddrager tredje part.

VARE-RETURNERING

RETURNERING AF VARER ACCEPTERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE MED SÆLGER.

Returnering som accepteres krediteres til den debiterede netto købspris mod eventuelle fradrag.

Forudsætninger:

a) Angivelse af fakturanummer og navn på den person der har godkendt, at returnering kan finde sted.

b) Varen leveres i samme stand som den er modtaget.

c) Francoforsendelse til vort lager.

d) Varen skal returneres inden 14 dage.

Evt. fradrag:

1) Der beregnes et ekspeditionsgebyr

2) Elektronikdele, elektronikbokse m.v. tages kun retur med et fradrag på 50 %.

3) Hjemtagne eller specielt afmonterede dele tages ikke retur.

 

 

Persondatapolitik: 

Oplysninger om hvordan vi behandler dine personlige data.

Retningslinjer for behandling af personlige oplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Nemdele ApS CVR 35656758

Som følge af aftale med Nemdele acceptere du denne privatlivspolitik.

 

Oversigt

 1.     Generelt
 2.     Personoplysninger

2.1  Hvad er personoplysninger?

2.2  Hvor længe opbevare vi personoplysninger?

2.3  Hvad bruger vi personoplysninger til

2.4  Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5  Retten til adgang til dine personoplysninger.

2.6  Retten til berigtigelse af dine personoplysninger.

2.7  Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8  Kan vi ændre behandlingen af dine personoplysninger.

 1.     Kontakt.

 

1. Generelt

Gennem din aftale med Nemdele indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye databeskyttelseslov, der supplere reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”)

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Nemdele beder dig om dine almindelige kontakt oplysninger, når du indgår aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon, e-mail mv. 

Oplysninger vedrørende aktie og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du køber hos os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores it system eller i et fysisk register.

 

2.2 Hvor længe opbevare vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Nemdele består.

Når du køber service hos Nemdele, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en evt. fortrydelsesfrist er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares disse oplysninger, vi indsamler om dig i vores it system, hvorefter personoplysninger arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Nemdele i en periode på 5 år fra udgangen af regnskabsåret, hvor handlen er indgået. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt Maj 2018, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil 1. juli 2023. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med selskabet og til fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til treidemand. Dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, da vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Selskabet (eller treidemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores it system med begrænset adgang og i fysisk form aflåst, dine oplysninger betjenes kun af medarbejdere der er særligt betroet til dette.

Vores sikkerheds foranstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine person oplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde

2.5 Retten til indsigt i dine personoplysninger.

Du har som kunde hos Nemdele ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Nemdele. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger.

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af selskabet uden unødig forsinkelse.

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Nemdele uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare, og herunder behandle, dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Nemdele behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig og lagt på hjemme siden.

3 Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos sleskabet, skal du rette henvendeles til Ulla Andersen på bogholder@nemdele.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette skriftlig henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Nemdele´s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til datatilsynet.

Datatilsynet

Borgergade 28,5 1300 København K

Tlf. 33193200 E-mail dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Nemdele ApS

 

Senest revideret maj 2018

Næste revision 2019

Nyt fra Nemdele

Nemdele er en gruppe af autoophuggere/autogenbrugere, der tidligere har været at finde under Autoophuggernes fælleslager.

Vi er medlem af følgende organisationer @F og DAG

 Some description    Some description

Nemdele arbejder på at gøre genbrug nemt og trygt for forbrugerne, så man kan få et overblik over kvalitet og priser.

Priserne kan svinge meget, hvilket kan afhænge af kvalitet og stand. Samt hvilken garanti men yder på delene.

Dette er individuelt fra firma til firma, så spørg ind til dette, hvis du kontakter firmaer direkte.

Når du handler på Nemdeles webshop,  handler du med Nemdele og ikke med den enkelte autogenbruger/ophugger, og er dermed sikret under vores handelsbetingelser.

Handler du med den enkelte autogenbruger/ophugger ved at kontakte dem og betale dem, har hvert firma deres egne handelsbetingelser, som du skal spørge ind til.

Nemdele kan ikke garantere handelsbetingelserne ved handel på den facon.

 

Alle priser er inkl moms.

Guidlines for kvalitet.

For første gang i historien er det lykkes for en samlet bilbranche at blive enige om kvalitets bestemmelser for brugt dele.

Guidelines findes under Genbrug og Guide til brugte reservedele

 

AutoGenbrug er stadig den mest co2 neutrale måde at reperere biler på. Vi har over 1.63 milioner gode brugte dele på lager som bare venter på at blive monteret.